https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Verlof aanvragen | OBS Bloemhof

Verlof aanvragen

Zodra een kind leerplichtig is (op dit moment zodra een kind 5 jaar is) mag u, uw kind niet zomaar thuis houden. Als uw kind ziek is mag u het gewoon ziek melden, maar indien u een vrije dag voor uw kind nodig heeft voor een andere reden moet u verlof aanvragen. De verlofaanvragen moeten tijdig gebeuren (minstens 6 weken van tevoren) en de school mag alleen verlof geven als de aanvraag voldoet aan de wet. In het algemeen geldt dat verlof verleend mag worden bij calamiteiten (sterfgeval van een naast familielid bijvoorbeeld), voor religieuze feestdagen, of als een ouder geen vakantie tijdens een schoolvakantie op mag nemen. In dat laatste geval is een werkgeversverklaring nodig. De school wordt streng gecontroleerd op naleving van de leerplichtwet. Klik hier voor meer informatie en regels omtrent verlof.