https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest AANMELDEN | OBS Bloemhof

AANMELDEN

Hoe en wanneer uw kind aanmelden op een school?

Aanmeldprocedure 

 

Informatie aanmelden 

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

 

Stappen voor het aanmelden 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij onze school, kunt u het beste telefonisch een afspraak maken of vis de algemene mail ons benaderen, zodat u zeker weet dat wij ruim de tijd hebben om u goed te informeren over onze school en de aanmeldprocedure.  

 

Kennismakings- intakegesprekken en rondleidingen vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen naar: 

 

Locatie Asterstraat 26 (Bloemhof) 010-4849093

 

Locatie Dubbelstraat 6 (Pantarijn) 010-4851184

 

Aanmelden  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, dan plannen we een intakegesprek in en vullen we samen het aanmeldformulier in, waarop u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website. 

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

 

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

 

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Wij hanteren een maximum van 28 leerlingen. 

Voor het schooljaar 23-24 is het aanmelden voor de volgende groepen niet meer mogelijk: Asterstraat 26 (Bloemhof) geen groep 7 

Locatie Dubbelstraat 6 (Pantarijn) groepen 2 en 7. 

  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert, grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de openbare identiteit. Daarnaast werken wij volgens principes van Goud Onderwijs, hierover kunt u meer op onze website lezen. 

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

 

Wachtlijsten 

Onze school heeft momenteel geen wachtlijsten. Het is wel zo dat broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, voorrang hebben 

Wij hanteren een wachtlijst vanaf 28 kinderen voor groep 1.  

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 4 dagen bij ons op school komen wennen.  

U krijgt als uw kind 3 jaar en 9 maanden is neemt de leerkracht contact met u op, waarna u een uitnodigingskaart ontvangt. Op deze kaart staat de groep en de groepsleerkracht waar uw kind in en bij geplaatst wordt vermeld. Ook staan op deze kaart 4 dagen vermeld, waarop uw kind mag komen wennen. Op deze dagen zien we uw kind graag op 8.10 uur op het schoolplein, waar u kunt vragen naar de intern begeleider of leerkracht van uw kind.  

 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

 

Bij zij-instromers vanaf groep 2 hanteren we geen standaard wendagen. Mocht het voor uw kind toch prettig zijn om eerst te komen wennen, dan kunt u dit afstemmen met de intern begeleider. 

Let op!
Aanmelden voor de volgende groepen is in het schooljaar 2023-2024 niet meer mogelijk:
​-locatie Asterstraat 26 (Bloemhof): groep 3, groep 5/6 en groep 7 
-locatie Dubbelstraat 6 (Pantarijn): groep 2, groep 4 en groep 7