https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest INSCHRIJVING | OBS Bloemhof

INSCHRIJVING

Hoe en wanneer uw kind aanmelden op een school?

 

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

  • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt altijd schriftelijk.

 

Aanvullend is voor onze school geregeld dat een schriftelijke inschrijving niet zomaar per post of mail kan worden opgestuurd. Een schriftelijk inschrijving volgt na een persoonlijk gesprek met de intern begeleider. Ook wordt er, voordat tot inschrijven wordt overgegaan, altijd eerst contact opgenomen met de huidige school van een leerling (als een kind van basisschool wisselt) of de voorschool (VVE).
Als er bij kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit door ouders aan ons gemeld worden.
We hanteren op obs Bloemhof de volgende groepsgrootte:

  • In groep 1 tot en met 8 is de maximale groepsgrootte 28 leerlingen.

 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Henny de Koning