https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolregels | OBS Bloemhof

Schoolregels

Schoolregels
Om het klimaat op onze school te ondersteunen, hebben we de volgende regels opgesteld.
• Wij houden rekening met elkaar
• Wij zijn vriendelijk en beleefd
• We zorgen voor elkaar
• We zorgen goed voor onze spullen en die van anderen
• We zorgen dat onze school netjes blijft
• We gedragen ons rustig in en rond onze school
• Nederlands is onze gemeenschappelijke taal
• We lossen problemen op door erover te praten

De gedragsregels van de school zijn samen te vatten in één woord: RESPECT

Klassenregels
Naast de algemene schoolregels zijn er in de klas klassenregels. De leerkracht bespreekt en maakt deze met de leerlingen d.m.v. een startvergadering aan het begin van het jaar. De klassenregels hangen op in de klas. Dagelijks wordt er gerefereerd aan de klassenregels.