https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Rotterdamse Onderwijs Academie Anne “ROAA” | OBS Bloemhof

Rotterdamse Onderwijs Academie Anne “ROAA”

Beste ouders en verzorgers,

Wij moeten u helaas melden dat onze vakdocent judo een andere uitdaging heeft gevonden en heeft besloten om te stoppen met het geven van de judo-lessen op obs Bloemhof. Na afgelopen weken met een aantal potentiële vakleerkrachten judo gesproken te hebben, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het aanbieden van kwalitatieve judolessen op dit moment niet haalbaar is. Gelukkig kunnen wij de kinderen nog steeds meer dan voldoende bewegingsonderwijs bieden met twee gymlessen per week en de pauzesport.

Afgelopen vrijdag hebben wij gesproken met een coördinator vanuit de organisatie Rotterdamse Onderwijs Academie Anne “Roaa”. Dit is een organisatie waar onder andere obs de Triangel, Obs Charlois en meerdere scholen van zowel binnen als buiten stichting Boor mee samenwerken. Roaa zal vanaf volgende week dinsdag vaste vakdocenten leveren om in alle groepen specifieke vakken aan te bieden.

In overleg met Roaa zijn wij tot een mooie invulling gekomen, wat goed aansluit op het curriculum dat wij op school aanbieden:

Invulling voor groep 1 t/m 5.

  •    30-40 minuten Engels en 30 – 20 minuten schrijfdans.

Invulling voor groep 6, 7

  •    1 uur Engels en 1 uur Spaans

Invulling voor groep 8

  •    Theater (musical voorbereiden) en Spaans

U wordt verwezen naar de achterkant van deze brief voor een korte toelichting op bovenstaande vakken.

Aangezien bovenstaande lessen tot in ieder geval de zomervakantie gegeven worden, vragen wij u om het judopak van uw kind weer in te leveren (gewassen alstublieft) bij de groepsleerkracht. Mochten wij na de zomervakantie toch weer judo aanbieden dan hoort u dit ruim van te voren en krijgt uw kind natuurlijk weer een pak van school.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Team obs Bloemhof

Korte toelichting op de vakken:

Net als dans, theater, extra rekenen, extra taal/technisch lezen, bewegingsonderwijs, pauzesport, huiswerkbegeleiding en ’t Vakhuis vallen onderstaande vakken ook onder de extra uren vanuit de dagprogrammering.

Schrijfdans: Schrijfdans is een manier om op een speelse wijze de schrijfmotoriek te oefenen en dit allemaal op leuke muziek door middel van beweging. Deze unieke schrijf- en beweegmethode leert kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te schrijven.

Engels: Het geven van Engels op de basisschool legt een goede basis voor het voortgezet onderwijs. En Engels wordt steeds belangrijker in de carrière van de kinderen van nu.
Er komt steeds meer aandacht voor Engels op de basisschool. Goede redenen daarvoor zijn:

  • de taalontvankelijkheid van kinderen; Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd      aanleren. Door gebruik te maken van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal "natuurlijk" verwerven. Tijdens de lessen wordt dit door middel van aansprekende activiteiten en lesmateriaal gedaan.
  • cognitieve voordelen; Er is wetenschappelijk bewijs dat op jonge leeftijd Engels leren goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind; de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.

Spaans: Naast dat Spaans net als Engels een wereldtaal is worden de Spaanse lessen aangeboden als verbredingstof buiten het reguliere leerstofaanbod, zodat de kinderen Obs Bloemhof verlaten met een bredere basis aan kennis en vaardigheden.