https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Kanjertraining voor ouder en kind (groep 1 t/m 3) | OBS Bloemhof

Kanjertraining voor ouder en kind (groep 1 t/m 3)

Beste ouders, 

 

Donderdag 12 maart om 09.00 uur is er een voorlichting Kanjertraining voor de groepem 1 tot en met 3. Leeftijds groep 5 t/m 7 jaar. 

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kunnen vinden bij hun leeftijdsgenoten, weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben of in het sociaal contact worden afgewezen door anderen. 

Kinderen die onzeker, angstig of verlegen zijn. Kinderen die snel boos, bazig of verdrietig reageren. Kinderen die overal een grapje van maken, impulsief of clownesk gedrag vertonen, de baas willen spelen, vaak bij ruzies betrokken zijn, gepest worden of juist anderen pesten.

De Kanjertraining heeft als doel dat kinderen die deelnemen aan de training meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en hun gevoelens beter kunnen uiten. Zo leren ze dat ze in verschillende sociale situaties kunnen kiezen voor ander gedrag dan wat ze gewend zijn. 

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten per les en gaat door wanneer er minimaal 7 aanmeldingen zijn. 

In overleg met de geïnteresseerde ouders wordt er een geschikt dagdeel gekozen voor de training die op school gegeven wordt. 

Let op! De training is bedoel voor ouder en kind samen voor de groepen 1 tot en met 3 (5 t/m 7 jaar)

De leerkrachten van Bloemhof school hebben deze kanjertraining gevolgd. Het zou fijn zijn als de ouders en het kind dit ook volgen. Zo zitten we samen op één lijn. 

Wilt u mee doen met de Kanjertraining? Mis dan Donderdag 12 maart om 09.00 uur de voorlichting niet! 

 

Bent u geïnteresseerd? Zie de flyer in de bijlage. İn het ouderlokaal hangt er ook een flyer. Wij geven dit ook mee met uw kind. 

 

Wilt u meer weten over de training?
Neem contact op met de directrice Roos, internebegeleider Suus of ouderconsulent Safiye.

 

Wij hopen u te zien op donderdag 12 maart om 09.00 uur in het ouderlokaal.

Met vriendelijke groet, 

Team Bloemhof