https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Brengen en halen van uw kind(eren) | OBS Bloemhof

Brengen en halen van uw kind(eren)

  Geachte ouders en verzorgers,
Schooltijden: Start van de schooldag: de leerlingen worden door de leerkracht om 08.10 uur buiten opgehaald.

De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 worden op het kleuterplein opgehaald en de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bij de hoofdingang.
Einde van de schooldag: Om 15.00 uur is de school uit, de leerkracht zal de kinderen naar buiten begeleiden. Ook hier zullen de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 bij het kleuterplein naar buiten gaan en de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 via de hoofdingang.
Om 15.00 uur zullen deze leerlingen met de leerkracht op een vaste plaats op het speelplein wachten.
 
Tevens willen we u erop attenderen dat beide deuren om 8.10 uur open gaan en de lessen starten om 8.15 uur en uw kind dan in het lokaal hoort te zijn.