Brengen en halen van uw kind(eren)

Geachte ouders en verzorgers,

De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 blijven de deur en de trap aan de voorzijde van de school gebruiken. Belangrijk is dat u na schooltijd buiten op uw kind wacht.

Alle leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4gebruiken zowel ’s morgens als ’s middags de onderbouwingang (via het kleuterplein) en de trap aan de achterzijde van de school.

Om 15.15 uur zullen deze leerlingen met de leerkracht op een vaste plaats op het speelplein wachten.

 

Tevens willen we u erop attenderen dat beide deuren om 8.20 uur open gaan en de lessen starten om 8.30 uur en uw kind dan in het lokaal hoort te zijn.