Bijna is het dan zover, wij mogen weer open en daar zijn wij heel blij om.

Beste ouders en verzorgers,

 

Bijna is het dan zover, wij mogen weer open en daar zijn wij heel blij om. Afgelopen periode hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles klaar is om maandag veilig te kunnen starten. Zo hebben we onder andere de lokalen heringericht, gezorgd voor voldoende desinfecterende middelen, de pauzes aangepast enz. Ik kan mij voorstellen dat u zich best zorgen maakt en dat het spannend is om uw kind weer naar school te laten gaan, echter wil ik u wel benadrukken dat wij als school zijnde er echt alles aan hebben gedaan dat uw kind en het personeel veilig naar Bloemhof kan komen. In de mail die u van de groepsleerkracht ontvangt is de poster, met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen die wij als school hanteren, toegevoegd. Wanneer u uw kind maandag (indien uw kind in de eerste shift zit) naar school brengt zult u deze posters ook buiten zien hangen.

 

Halen en brengen

In de mail die u van de groepsleerkracht ontvangt is een plattegrond toegevoegd waarop u ziet waar de kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. Dit staat ook al in de brief beschreven die u voor de vakantie heeft gekregen. Zoals u op de plattegrond ziet worden de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 via de hoofdingang gebracht (de kinderen lopen zelfstandig naar binnen)en de kinderen uit de groepen 0 t/m 4 via het kleuterplein. De kinderen uit groep 3 en 4 lopen via het kleuterplein zelfstandig naar hun lokaal toe, hier wacht de juf of meester op ze. De kinderen uit de groepen 0, 1 en 1-2 zullen op het plein opgewacht worden door hun juf of meester. Helaas mogen ouders/verzorgers niet mee de school in of op het plein komen, dit houdt in dat er echt voor het hek afscheid genomen moet worden en dat uw kind zelf naar de juf of meester moet lopen. Het is goed om dat dit weekend al met uw kind te bespreken.

 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden om 14.30 uur door de groepsleerkrachten naar buiten begeleidt waarna wij vragen of ze direct het terrein voor de school willen verlaten. Wij vragen u ook om niet voor de school op uw kind te wachten maar buiten de aangegeven afbakening. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zullen opgehaald worden via het kleuterplein. Op het kleuterplein zijn vakken gemaakt waar de groepsleerkracht met de kinderen wacht.

 

Thuiswerk

De kinderen krijgen een boekje mee op de eerste dag dat ze op school komen, dit is het thuiswerkboekje voor die week. Elke dag dat de kinderen naar school komen moeten ze dit thuiswerkboekje meenemen zodat de groepsleerkracht dit kan bekijken.  

 

U ontvangt voor de school begint nog een mail van de groepsleerkracht met daarin de bijlagen die in dit bericht zijn genoemd (de plattegrond en poster met voorzorgsmaatregelen).

 

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en ik hoop u en de kinderen komende week weer in goede gezondheid te zien.

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen via de mail van de groepsleerkracht van uw kind of via info@obsbloemhof.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Roos Hoogendorp