https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerstof aanbod groep 8 | OBS Bloemhof

Leerstof aanbod groep 8

Groep 8 leerdoelen (periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie)

Rekendoelen thema 8

·         Ik kan cijferend vermenigvuldigen en kolomsgewijs delen met hele getallen en kommagetallen.

·         Ik kan bewerkingen met kommagetallen uitrekenen (hoofdrekenen en cijferen)

·         Ik kan tellen, optellen en aftrekken in het land van Okt

(achttallig stelsel).
 
Rekendoelen thema 9

 

Spellingdoelen thema 7

Week 1:

·         Ik kan woorden met de i die klinkt als ie correct schrijven.

·         Ik kan dubbelvormen van werkwoorden met een voorvoegsel en stam op d of t correct schrijven: bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden en persoonsvormen in de verleden tijd enkelvoud.

Week 2:

·         Ik kan woorden met ig en lijk correct schrijven.

·         Ik kan dubbelvormen van werkwoorden met een voorvoegsel correct schrijven: de hij-vorm tegenwoordige tijd en het voltooid deelwoord.

Week 3:

·         Ik kan woorden met heid of teit correct schrijven.

·         Ik kan het voltooid deelwoord op d of t van zwakke en sterke werkwoorden correct schrijven

 
Spellingdoelen thema 8

Week 1:

·         Ik kan woorden met ge die klinkt als zje correct schrijven.

·         Ik kan de tegenwoordige en verleden tijd van sterke werkwoorden met stam op d correct schrijven.

 Week 2:

·         Ik kan woorden met isch(e) correct schrijven.

·         Ik kan het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord van sterke en zwakke werkwoorden correct schrijven

Week 3:

·         Ik kan woorden met een hoofdletter correct schrijven.

·         Ik kan de verleden tijd van zwakke werkwoorden met stam op d of t correct schrijven

 

 

Taaldoelen thema 7
Week 1:

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik weet wat inhoudswoorden zijn.

·         Ik kan een sturend interview afnemen.

·         Ik weet welke elementen in een zin weggelaten kunnen worden (samentrekking).

Week 2:

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik kan het onderwerp, lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp in een zin benoemen.

·         Ik kan een verhaal schrijven.

·         Ik kan het getal van de onderwerpen herkennen die niet meteen duidelijk zijn.

Week 3:

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik kan het stappenplan gebruiken bij het achterhalen van de betekenis van een onbekend woord, tot dat ik de betekenis van het woord heb achterhaald.

·         Ik kan mijn verhaal reviseren en een eindversie maken.

·         Ik kan een discussie voeren.

  
Taaldoelen thema 8
Week 1

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik kan de functiewoorden aanwijzen in een zin.

·         Ik kan een presentatie houden.

·         Ik kan de juiste leestekens hanteren in zinnen met directe reden.

Week 2:

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik kan de juiste tijd gebruiken bij het omzetten van bedrijvende naar lijdende zinnen.

·         Ik kan een eenvoudige autobiografie schrijven.

·         Ik kan de top 3 van veelgemaakte taalfouten vermijden.

Week 3:

·         Ik weet de betekenis van 12 themawoorden en leer hoe ik deze toe kan passen.

·         Ik kan een mindmap aanvullen en ik weet hoe deze kan helpen bij het onthouden van woorden en het structureren van betekenisrelaties tussen woorden.

·         Ik kan mijn autobiografie reviseren en een eindversie maken.

·         Ik kan een presentatie houden.

·         Ik kan reflecteren op mijn schrijfvaardigheden.