https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerstof aanbod groep 7 | OBS Bloemhof

Leerstof aanbod groep 7

Leerdoelen groep 7 (periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie)

Rekendoelen blok 10

 • Ik kan breuken en kommagetallen vergelijken en in de goede volgorde zetten.
 • Ik kan breuken omzetten in kommagetallen, ook met hulp van de rekenmachine.
 • Ik kan delen met de rekenmachine, ook met rest.
 • Ik kan kiezen tussen cijferen, hoofdrekenen of de rekenmachine om sommen uit te rekenen.    
 • Ik kan op de rekenmachine de goede volgorde van bewerkingen toepassen.
 • Ik kan spoor-en busdienstregelingen aflezen.
 • Ik kan werken met afstand-tijd grafieken en afstand-prijs grafieken.

  Rekendoelen blok 11

 • Ik ken de breuken die gebruikt kunnen worden bij percentages als 50%, 25%, 12,5%, 75%, 20%, 10% en 30%
 • Ik kan bij het rekenen met percentages kiezen tussen rekenen met breuken en via 1 %.
 • Ik kan (hoofdrekenen) vermenigvuldigen met benoemde en onbenoemde kommagetallen.
 • Ik kan een kommagetal vermenigvuldigen met en delen door 10 of 100 ( of 1000)/
 • Ik kan handig vermenigvuldigen met breuken en kommagetallen door ombouwen en splitsen.
 • Ik kan delen met breuken in contexten.
 • Ik kan hoogten bepalen door gebruik te maken van de verhouding tussen de hoogte en de lengte van de schaduw.

 
  Spellingdoelen thema 7
Week 1:

 • Ik kan woorden met een apostrof (in bezitsvorm en meervoud) correct schrijven.
 • Ik kan het voltooi deelwoord van andere klank werkwoorden correct schrijven.

  Week 2:

 • Ik kan woorden met een trema correct schrijven.
 • Ik kan het voltooid deelwoord van andere klank werkwoorden met v/f en z/s wisseling correct schrijven.

  Week 3:

 • Ik kan stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden correct schrijven.
 • Ik kan het voltooid deelwoord van zelfde en andere klank werkwoorden correct schrijven.

 

Spellingdoelen thema 8
Week 1:

 • Ik kan Engelse leenwoorden correct schrijven. Ik kan de gebiedende wijs correct schrijven (normaal en met stam +t)

Week 2:

 • Ik kan Franse leenwoorden correct schrijven.
 • Ik kan de gebiedende wijs met de stam op d en met de z/s en f/v wisseling correct schrijven.

Week 3:

 • Ik kan woorden met de x correct schrijven.
 • Ik kan de gebiedende wijs van onregelmatige werkwoorden correct schrijven.

 

Taaldoelen thema 7
Week 1:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik leer wat aanwijzende voornaamwoorden zijn. 
 • Ik kan deze voornaamwoorden benoemen en gebruiken in de zin.
 • Ik kan oplossingsgericht een conflictgesprek voeren.
 • Ik kan nadenken over de effecten van mijn eigen communicatieve gedrag.
 • Ik leer dat een bijvoeglijk naamwoord ook zonder zelfstandig naamwoord kan voorkomen in een zin.

Week 2:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik leer dat er nevenschikkende zinnen zijn, die uit twee hoofdzinnen bestaan.
 • Ik leer hoe ik een werkstuk moet maken.
 • Ik leer informatie te verzamelen en verwerken. 
 • Ik leer de functie van puntkomma en kan deze in een zin toepassen.

  Week 3:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik kan woorden opzoeken in het woordenboek en controleren of de betekenis klopt.
 • Ik kan mijn werkstuk kritisch nalezen, reviseren en verfraaien
 • De taaldoelen van thema 8 staan op de volgende pagina.

 

Taaldoelen thema 8
Week 1:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik leer wat de gebiedende wijs is.
 • Ik leer een betoog opvoeren.
 • Ik leer mijn boodschap af te stemmen op de ontvanger.
 • Ik kan verschillende voornaamwoorden van elkaar onderscheiden in een zin.

Week 2:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik kan het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp benoemen.
 • Ik kan een beoordeling schrijven over een product.
 • Ik kan mijn boodschap afstemmen op de ontvanger.
 • Ik kan metonymia als vorm van beeldspraak herkennen en verklaren.

Week 3:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden en kan deze toepassen.
 • Ik oefen met het achterhalen van de betekenis van een onbekend woord.
 • Ik kan het stappenplan doorlopen tot ik de betekenis van het woord heb achterhaald.
 • Ik kan een zakelijke brief schrijven met klacht.
 • Ik leer mijn boodschap af te stemmen op de ontvanger.