https://www.obsbloemhof.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerstof aanbod groep 5 | OBS Bloemhof

Leerstof aanbod groep 5

Groep 5 leerdoelen (periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie)

Rekendoelen blok 9

 • Ik kan optellen en aftrekken t/m 1000 langs een rond getal bijv. 307 -17.
 • Ik kan vermenigvuldigen m.b.v. de variastrategie met teveel bv. 7×58 = 7 x 60 – 7 x 2.
 • Ik automatiseer alle deeltafels, delingen als 140:7 naar analogie van 14:7.
 • Ik kan bouwplaten maken van bijv. een cadeaudoosje.
 • Ik kan blokkenbouwsels beschrijven op basis van aanzichten en spiegelbeelden.
 • Ik kan figuren maken met verschillende oppervlakten bij een gegeven omtrek.

Rekendoelen blok 10

 • Ik ontwikkel gevoel voor de grootte van getallen t/m 1000
 • Ik kan aftrekken t/m 1000 door aanvullen (bv. 803 – 798)
 • Ik kan vermenigvuldigen m.b.v. de variastrategie ombouwen, bv. 8 x 35 – 4 x 70
 • Ik kan delingen uitrekenen als 72 :6 waarbij 72 gesplitst wordt in 60 en 12
 • Ik kan rekenen met grootheden als afstand/tijd; prijs/gewicht en die vertalen naar een verhoudingstabel
 • Ik kan de digitale tijdsduur berekenen.

Spellingdoelen thema 7

Week 1:

 • Ik kan woorden met een verdubbeling van medeklinker correct schrijven

Week 2:

 • Ik kan woorden met een tweetekenklank in een open lettergreep correct schrijven.

 Week 3:

 • Ik kan woorden waarbij de f verandert in de v correct schrijven.

 Spellingdoelen thema 8

Week 1:

 • Ik kan woorden van de vergrotende en overtreffende trap correct schrijven.

 Week 2:

 • Ik kan woorden met meervoud op -eren correct schrijven.
 • Ik kan woorden met onbeklemtoonde -elen, -enen en -eren correct schrijven.‚Äč

Week 3:

 • Ik kan woorden als samenstelling zonder tussenletter correct schrijven. 

Taaldoelen thema  7

Week 1:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik herken persoonsnamen en aardrijkskundige namen en schrijf deze eigennamen met een hoofdletter.
 • Ik kan een interview afnemen met open vragen.
 • Ik kan bijwoorden herkennen en gebruiken die iets zeggen over het werkwoord. 

Week 2:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik weet de regelmatige vormen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
 • Ik kan een verslag schrijven met feiten en mijn mening.
 • Ik kan de werkwoorden hebben en zijn vervoegen en toepassen. 

Week 3:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik weet de betekenis van de achtervoegsels -loos, -zaam en -rijk.
 • Ik kan een advertentietekst schrijven. 

De taaldoelen van thema 8 staan op de volgende pagina.Taaldoelen blok 8

Week 1:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik kan mannelijke persoonsnamen omzetten in de vrouwelijke vorm en vice versa.
 • Ik kan een verhaal op spannende wijze voorlezen.
 • Ik kan verschillende woordsoorten in een zin onderscheiden: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsel. 

Week 2:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik kan de werkwoorden kunnen, willen, mogen en zullen in de tegenwoordige tijd vervoegen.
 • Ik kan een eerste versie van een persoonlijk verhaal schrijven.
 • Ik kan open en gesloten vragen herkennen en formuleren.  

Week 3:

 • Ik leer de betekenis van 12 themawoorden.
 • Ik kan van een woord meerdere woorden afleiden die een deel van de betekenis met elkaar delen.
 • Ik kan mijn persoonlijk verhaal reviseren en er een eindversie van maken.